projecten

Possible Futures!

Verbeelding is een recht van grote en kleine mensen. Je hebt er doorgaans niet veel voor nodig. Met een stel hersenen dat buiten de lijntjes wil kleuren kom je een heel eind. Maar iemand moet je er attent op maken dat dat mag en kan.


Chantal Pattyn

projecten

Hieronder vind je meer informatie over onze lopende nascholingen, inspiratiedagen en projecten. Heb je vragen? Contacteer ons. Misschien ontmoeten we je binnenkort op één van onze activiteiten.

- NIEUW - Inspiratiedag Mens & Samenleving: een open blik op de wereld

17 oktober en 19 november CNO Antwerpen & op aanvraag


In september 2019 wordt het nieuwe vak ‘Mens en Samenleving’ in de secundaire scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in praktijk gebracht. Een brede sociale, maatschappelijke en economische vorming staan hierbij centraal. Tijdens deze inspiratiedag maak je kennis met de achterliggende visie bij het nieuwe vak ‘Mens en Samenleving’.  Na deze dag kennen het leerplan en de vooropgestelde doelen voor jou geen geheimen meer. Daarnaast word je aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan.  Ervaring en experiment vormen het vertrekpunt om de leerlingen met een open blik naar de wereld te laten kijken.
ontdekken - de inspiratiedag

lager onderwijs

22 oktober 2019 - Donche Vorselaar


deel 1: theorie: cultuur, superdiversiteit, wereldburgerschap/mondiale vorming voorbij de stereotypen


deel 2: praktijk: basispijlers wereldburgerschapseducatie, een vertaling naar jouw klas-, vak- of schoolpraktijk
verdiepen - het driedaags ervaringstrajectdag 1: De wereld in je school

dag 2: De kunst om te kijken - een dag in de Verbeke Foundation in Kemzeke

dag 3: De wereld in jouw klas en jouw klas in de wereldhet stiekeme nut van kunst

docent: Joke Klaassen

kunsteducatie - cultuur - kunst in de klas

6 november 2019 - Donche Vorselaar


Deze nascholing geeft een antwoord op volgende vragen: Wat is kunst en wat kan het betekenen? Moet kunst altijd mooi zijn? Wat is kunsteducatie en hoe ga je als leraar concreet te werk? Hoe kan je kunst integreren in alle vakken? Hoe kan je kunst gebruiken om de wereld te tonen?


wat als?

burgerschap - persoonsvorming - cultuur aan de lerarenopleiding


"De leraar als cultuurparticipant" is een onderdeel dat aan de lerarenopleiding vaak onderbelicht blijft. Of vrij klassiek wordt ingevuld met theater, muziek, ... Aan de lerarenopelding in Vorselaar staat sinds enkele jaren het vak Educatie op het programma. In dit vak vragen we de student om met een open blik naar de wereld te kijken. Tijdens vier halve dagen worden de student evenveel wat-als-vragen voorgeschoteld: over gelijkheid, economie, kunst en virtualiteit. Niet om te zeggen wat hij moet denken maar wel om duidelijk te maken dat hij moet denken. Wat als iedereen leraar zou zijn. Tja ... stel je voor.

de straat op - de wereld in

wereldburgerschap - superdiversiteit - stedelijkheid - cultuur - kunst


Tijdens een driedaags ervaringstraject in de grootstad Antwerpen wordt de student ondergedompeld in bovenstaande thema's. Vervolgens staan experiment en ervaring centraal. De student gaat letterlijk 'de straat op - de wereld in'. E-ducatie in de oude betekenis van het woord. Soms confronterend, soms oncomfortabel, ... Geïnspireerd door Jan Masschelein en Maarten Simons van de Katholieke Universiteit Leuven, bewandelen de studenten gedurende een dag een rechte lijn door de stad. Het komt er op aan om deze lijn zo nauwkeurig mogelijk te volgen en de stad te lezen.

project Next Generation Please! BOZAR Brussel - 2018-2019

burgerschap - kunst - Europa - onderwijs


Een kunstenhuis wil jongeren inspireren om zich als bewuste, mondige en creatieve burgers te ontwikkelen in eenwereld waarin hun stem en ideeën tellen. Dit project is het verslag van een project waarin 12 studenten lerarenopleiding (kleuter-, lager- en secundair onderwijs), 2 docenten, 1 kunstenaar en 1 expert tussen oktober 2018 en mei 2019 werkten rond het thema leraar worden in een snel veranderende wereld. Ze bouwden een Stad, een Toren en een Nest en gaven zo beeld aan hun visie op onderwijs, stedelijkheid en samenleving. Het resultaat van hun werk was tussen mei en eind juli 2019 te zien in een interactieve expo in BOZAR.  

NIEUWS


Studenten aan het woord!

Bekijk het beeldverslag van het ervarringstraject van Possible Futures! in Antwerpen.

28 april 2020

inspiratiedag Possible Futures!

lager onderwijs

Donche - Vorselaar


Naar buiten, de straat op!

Een interview met Joke en Koen op Kruit, het kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducatie in Vlaanderen. 

... dat het op school niet om individuele leerbehoeften gaat, maar om vorming; dat het op school niet om productieve tijd gaat, maar om vrije tijd ...


Jan Masschelein en Maarten Simons, KUL