Kunsteducatie

Het stiekeme nut van kunst 

een actieve workshop over kunst in de klas voor leraren lager onderwijs


In een maatschappij waarin creativiteit en innovatief denken steeds belangrijkere vaardigheden worden, heeft kunst een extra waarde. Het richt zich bij uitstek tot de verbeeldingskracht. Kunst is een krachtige vorm van communicatie. Het leert ons de juiste vragen stellen. In de statuten van de Commissie voor Onderwijs en Cultuur staat letterlijk: ‘Alle jongeren in Vlaanderen zouden kunsteducatie moeten genieten.’


Maar hoe maak je kinderen en jongeren warm voor een onderwerp dat soms als vaag, abstract of complex wordt ervaren?

In een wereld waar de traditionele waarheden en zekerheden onderuit zijn gehaald, zou kunst in het onderwijs een belangrijke plaats moeten innemen om kinderen en jongeren te leren omgaan met onzekerheid en betekenisgeving. Onderwijs is een recht. En kunst moet ook een recht worden, en geen voorrecht. Het enige middel om dat te bereiken is kunsteducatie.

Philippe Van Cauteren, directeur S.M.A.K. Gent

Deze navorming geeft een antwoord op volgende vragen:


Wat is kunst en wat kan het betekenen?

Moet kunst altijd mooi zijn?

Wat is kunsteducatie en hoe ga je als leraar concreet te werk?

Hoe kan je kunst integreren in alle vakken?

Hoe kan je kinderen en jongeren naar kunst leren kijken?

Hoe kan je kunst inzetten om creativiteit en verbeelding aan te wakkeren?

Hoe kan je kunst gebruiken om de wereld te tonen?


Verschillende bronnen, methodieken en praktijkvoorbeelden komen aan bod. We focussen op de beeldende kunsten maar we maken ook uitstapjes naar de wereld van de dans, architectuur, fotografie … Leer hoe je samen met je leerlingen kunst kan waarderen, ervaren en beschouwen. Kortom, ontdek het stiekeme nut van kunst.