Cultureel Bewustzijn

23 november 2021 - CNO Antwerpen

Online Vorming van 9.30 - 12.30 uur

doelgroep: alle leraren secundair onderwijs die kunst- & cultuureducatie een plaats willen geven in hun lessen


6 december 2021 - Thomas More Vorselaar
Online Vorming
van 9.00 - 12.30 uur 

doelgroep: lle leraren secundair onderwijs die kunst- & cultuureducatie een plaats willen geven in hun lessen

Het stiekeme nut

van kunst & cultuur!

een actieve workshop over kunst en cultuur in de klas voor leraren secundair onderwijs


Cultureel bewustzijn is één van de sleutelcompetenties bij de nieuwe eindtermen secundair onderwijs. Eraan werken betekent dat je jongeren leert reflecteren op zichzelf, op de andere en op de wereld. Kunst en Cultuur worden hierbij beschouwd als transversale begrippen die van betekenis kunnen zijn in elk vak. Ze helpen jongeren om zich te oriënteren in een complexe en snelveranderende samenleving. Tijdens deze nascholing focussen we op de rol die kunst hierin kan spelen. 

In een wereld waar de traditionele waarheden en zekerheden onderuit zijn gehaald, zou kunst in het onderwijs een belangrijke plaats moeten innemen om kinderen en jongeren te leren omgaan met onzekerheid en betekenisgeving. Onderwijs is een recht. En kunst moet ook een recht worden, en geen voorrecht. Het enige middel om dat te bereiken is kunsteducatie.

Philippe Van Cauteren, directeur S.M.A.K. Gent

Deze navorming geeft een antwoord op volgende vragen:


  • Wat is kunst? Wat is cultureel bewustzijn?
  • Hoe kan kunst worden ingezet om het cultureel bewustzijn van jongeren te vergroten?
  • Wat is kunst- en cultuureducatie en hoe ga je als leraar concreet te werk?
  • Hoe kan je kunst integreren in alle vakken?
  • Hoe kan je kunst inzetten om creativiteit en verbeelding aan te wakkeren?
  • Hoe kan je kunst gebruiken om de wereld te tonen?