Mens & Samenleving

28 oktober 2021 - Thomas More Vorselaar

Online Vorming van 9.00 - 15.00 uur

doelgroep: leraren secundair onderwijs Mens & Samenleving, Burgerschap, Cultuur, MEAV


voorjaar 2022 - Thomas More Vorselaar
Live Vorming
campus Vorselaar

doelgroep: leraren secundair onderwijs Mens & Samenleving, Burgerschap, Cultuur, MEAV

Inflatable Refugee, Schellekens & Peleman, Oostende 2017

Mens en Samenleving

een inspiratiedag voor leraren secundair onderwijs


Sinds september 2019 wordt het nieuwe vak Mens en Samenleving in de secundaire scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in praktijk gebracht. Een brede sociale, maatschappelijke en economische vorming staan hierbij centraal.


Ben je benieuwd naar hoe inhoudelijke thema’s als identiteit, wereldburgerschap en superdiversiteit in dit nieuwe vak aan bod kunnen komen?

Ben je op zoek naar creatieve input om dit nieuwe vak vorm te geven?

Wil je ontdekken hoe je de (hedendaagse) kunsten een toegangspoort kunnen vormen bij het vormgeven van dit vak?

 

Laat je dan inspireren tijdens deze dag waarin we tonen hoe ervaring en experiment het vertrekpunt kunnen vormen voor geslaagde leeractiviteiten.

Mensen leren op school dat ze altijd weer één uit de velen zijn. Kinderen moeten absoluut leren omgaan met diversiteit en superdiversiteit, met gemengde scholen en gemengde gemeenschappen. Dat is wat steden met mensen kunnen doen en wat stadsbesturen voor mensen zouden moeten doen: hun het gevoel geven dat ze allemaal deel uitmaken van een gemeenschappelijk verhaal.


Richard Sennett, socioloog 

Inhoud

Een open blik op de wereld!


Een theoretisch kader bij het vak en het leerplan


Enkele inhoudelijke thema’s uitgelicht


De praktijk: krachtlijnen en praktijkvoorbeelden


Possible Futures!  aan de slag

Doelstelling

Tijdens deze inspiratiedag maak je kennis met de achterliggende visie bij het nieuwe vak Mens en Samenleving. Inhoudelijke basispijlers – identiteit, wereldburgerschap, superdiversiteit – worden scherpgesteld.


Daarnaast word je aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan.  De (hedendaagse) kunsten vormen hierbij de rode draad. Ervaring en experiment zijn het vertrekpunt om de leerlingen met een open blik naar de wereld te laten kijken.