I Teach therefore I am

I teach therefore I am

Over leraar worden in een snel veranderende wereld.


een project binnen Next Generation, Please! in BOZAR Brussel

Een kunstenhuis wil jongeren inspireren om zich als bewuste, mondige en creatieve burgers te ontwikkelen in een wereld waarin hun stem en ideeën tellen. Dit is het verslag van een project waarin 12 studenten lerarenopleiding (kleuter-, lager- en secundair onderwijs) van de Thomas More Hogeschool campus Vorselaar, 2 docenten, 1 expert en 1 kunstenaar tussen oktober 2018 en mei 2019 werkten rond het thema leraar worden in een snel veranderende wereld. Ze bouwden een Stad, een Toren en een Nest en gaven zo beeld aan hun visie op onderwijs, stedelijkheid en samenleving.


De tentoonsteling was te bezichtingn in 2019 in BOZAR Brussel. 


9b78eece-6951-48b0-97bf-c947dc672839
IMG_7320
eaee15cc-c59c-44ad-8958-ecab0e1c025d
IMG_7277
IMG_7085
IMG_7323 2
IMG_7353
1631BDBB-784E-4C1C-A30B-0A8BBF25B390
ED8BFFC3-F928-4B10-AA99-4573D71BA991
IMG_9504

on site/en cité

we bouwden een Stad, een Toren, een Nest

I teach therefore I am werd een verhaal over leraar worden in een snel veranderende wereld. Een jaar lang gingen we aan de slag met beelden en bronnen. Cultuurexpert Lode Vermeersch loodste ons langs thema’s als cultuur, beeldgeletterdheid en identiteit. Theatermaker en kunstenaar Simon Allemeersch nam ons mee in zijn project over de Gentse Rabottorens. Zijn voorstelling was de toegangspoort tot een verhaal over co-creatie, identiteit, onderwijs en stedelijkheid. Geïnspireerd en geholpen door de leerlingen van lagere school Sint-Aloysius in Antwerpen-Noord maakten we een installatie met beeld en geluid. On site/en cité is het sluitstuk van een boeiend proces. Voor de studenten is on site/en cité ook het begin van een nieuw hoofdstuk: leraar zijn.
de Stad


We zaagden tientallen huisjes en gebouwen. Deze schikten we als aders of wortels die naar onze toren leiden. Kinderen brachten hun verhaal op de huisjes in beeld. Zo gaven ze beeld aan onze Stad die eigenlijk van hen is.


de Toren


Onze Toren is hoog en stevig maar ook wankel, transparant en sympathiek. De mislukkingen blijven zichtbaar. Hij verbindt de Stad en het Nest/de school en zorgt ervoor dat het Nest/de school overeind blijft. 


het Nest


Het Nest is een superdiverse school in hartje Seefhoek. We luisterden er naar verhalen van leraren en leerlingen. Het is een verhaal over een gebrek aan middelen en over een overvloed aan wilskracht en doorzettingsvermogen.


Ik probeer dingen te begrijpen; zelf een plek in te nemen in het geheel en een verhaal te vertellen.

Simon Allemeersch, kunstenaar


De expert - Lode Vermeersch (1976) is doctor in de educatiewetenschappen en is als onderzoeker verbonden aan de KUL. Kunst, cultuur en educatie zijn de centrale thema's in zijn onderzoek. Lode is vooral nieuwsgierig naar hoe het leren over, door en met cultuur verloopt. Als hoofdonderzoeker leidde Lode Vermeersch enkele jaren geleden vanuit Vlaanderen het Nederlands/Vlaams onderzoek cultuureducatie in onderwijs. Vanuit Canon Cultuurcel is hij één van de gangmakers van de theorie Cultuur in de Spiegel in Vlaanderen.


De kunstenaar - Simon Allemeersch (1980) is theatermaker en won in 2006 de prijs voor Jong Theater op Theater aan Zee. Na een onderzoeksperiode bij CAMPO, bouwt hij een sociaal-artistiek parcours uit binnen onder andere kunstenwerkplaats Scheld’apen en bouwde hij een voetbalstadion met leerlingen van OKAN-klassen. Sinds 2010 vormt een langdurige relatie met de Rabotwijk in Gent een rode draad in zijn werk, wat onder andere resulteerde in de voorstelling Rabot 4-358. Hij werkt als maker binnen het collectief Lucinda Ra en werkt aan een doctoraat aan de Universiteit Gent. 

We mogen de weinige artistieke en culturele vakinhouden in ons onderwijscurriculum niet laten verworden tot activiteiten waarin uitleggen primeert boven vertellen.

Lode Vermeersch, cultuurexpert

Op de Toren werden vier zinnen geschreven

die elk een kernidee van ons project weergeven:


Je mag nooit vergeten in welke omstandigheden iets wordt gemaakt. 


Verbindingen: twee of meer onderdelen aan elkaar vastmaken of in samenhang brengen. 


wij weten echt wel waar we mee bezig zijn wij weten echt wel waar we mee bezig zijn wij weten echt wel waar we mee bezig zijn...


Wij willen een warm en veilig nest zijn voor alle kinderen uit de buurt.