Wereldklassen

WERELDKLASSEN

een project voor scholen in groei naar verbindingDe grote diversiteit aan identiteiten in de (klas)gemeenschap vormt de vertrekbasis van het project Wereldklassen. Door de unieke eigenheid van kinderen, ouders en ook het schoolteam te leren kennen, worden we meer begripvol voor verschillen en kunnen we vanuit verbindende waarden de schoolgemeenschap versterken.


Tijdens het project Wereldklassen kan je vier kamers bezoeken. Elke kamer biedt een kant en klaar pakket van opdrachten of ervaringen aan. Elke kamer kan door een leerkracht of school vrij in de tijd worden ingepland. Het project kan op die manier worden gespreid over één of meerdere trimesters, over een volledig schooljaar of over meerdere schooljaren.


Voor dit project ontwikkelde Possible Futures het kunsteducatieve luik van De Schatkamer en het volledige pakket De Wonderkamer. 

Voor Wereldklassen tekent Joke Klaassen sinds 2020 mee de inhoudelijke lijnen uit en geeft ze navormingen en workshops over de inhouden en didactiek. 


Schatkamer

De Schatkamer is een invulboekje met opdrachten voor leerlingen, ouders en leerkrachten om hun identiteit in kaart te brengen en hierover samen in dialoog te gaan.


Wonderkamer

De Wonderkamer zijn negen muzische activiteiten waarbij leerlingen en leraren in de klas samen nadenken over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen.


Kunstkamer

Het belang van positieve rolmodellen mag niet onderschat worden. De leerlingen bezoeken een voorstelling, waarin zij de kracht van intercultureel samenleven ervaren in al zijn facetten.


Torenkamer

Een reeks van 13 fiches ondersteunt de school bij het ontwikkelen van een visie rond diversiteit en intercultureel samenleven.

Studiedag Wereldklassen

dinsdag 25 januari 2022 


verbinding door verhalen

kunsteducatie als hefboom tot wereldburgerschap


Na vier jaar sleutelen aan het project, krijgt Wereldklassen dit schooljaar een nieuwe vorm.

Wat zijn de inzichten en ervaringen van leerkrachten en directies?

Hoe kan Wereldklassen het intercultureel onderwijs in de toekomst versterken?


in de Warande te Turnhout van 9.30 tot 15.30 uur

30 euro (maaltijd inbegrepen)

gratis voor Turnhoutse scholen dankzij de steun van Stad Turnhout


Programma

In de voormiddag focussen we op de kracht van verhalen vertellen. We vertrekken vanuit de visie van professor Barend Van Heusden (Cultuur in de Spiegel). Door kinderen in aanraking te laten komen met veel diverse manieren van betekenis geven, ontwikkelen zij een rijke ervaringsbibliotheek, die hen sterkt om verbinding te leggen met anderen en zo mee te bouwen aan een interculturele samenleving.

In de namiddag focussen praktijkgerichte workshops op verschillende facetten van cultuur- en wereldburgerschapseducatie. Naast inzichten er ervaringen uit het project Wereldklassen worden ook nieuwe methodieken aangeboord.