wie zijn wij?

We willen niet de oude, traditionele school, we doen een oproep om de school opnieuw uit te vinden.


Jan Masschelein

Possible Futures!

Aan de lerarenopleiding van de Thomas More Hogeschool in Vorselaar,  kreeg in 2016 het opleidingsonderdeel Educatie een plaats in het curriculum. Studenten werden op een ervaringsgerichte, creatieve manier uitgedaagd om hun eigen houding in vraag te stellen en om met een open blik naar de wereld te kijken. Hun cultureel bewustzijn werd hierbij gestimuleerd en ontwikkeld. Wereldburgerschap, superdiversiteit en hedendaagse kunst vormden de inhoudelijke basispijlers. De leerlijn, het vak en de naam van het vak evolueerden doorheen de jaren. Maar het idee en concept werd ingebed in de visie en opleidingsonderdelen van de opleiding Bachelor Lager Onderwijs. Persoonsvorming vormt zo tot op vandaag de dag een belangrijke pijler naast het vakdidactische, het inhoudelijke en het pedagogische aspect van een leraerenopleiding.

Naast het vak en het lesgeven ontstond er ook de vraag naar kennisdeling en presenteerden we onze opgedane expertise en werkwijze op congressen en onderwijsdagen.  Na vele enthousiaste reacties ontstond het project Possible Futures! We ontwikkelden vormingen, workshops en nascholingen. We schreven teksten en artikels. Gingen op zoek naar manieren om onze kennis en ervaring te delen met een breder publiek. Gaven vormingen op maat in het binnen- en buitenland. En nu zijn we zo ver dat Possible Futures staat voor een geheel eigen visie en werkwijze waarbij we onderwijs in al zijn vormen en hoedanigheden willen aanspreken! We willen ons niet vastpinnen op één aspect, maar letterlijk tijd vrij maken om jou te inpsireren. Om samen met jou te kijken, te lezen, te spreken én te denken over een mogelijke toekomst!